25 Ocak 2009 Pazar

Türkiye

Derleyen: H. Okan Balcioğlu erkinalp11@yahoo.com
BayrağiTürk ulusunun birlik ve bütünlüğün sembolü olan Türk Bayrağı, anayasanın 3. maddesine göre, "şekli kanunda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır"
Daha ayrıntılı bilgi için >> http://ansiklopedi.turkcebilgi.com/T%C3%BCrkiye_Bayra%C4%9F%C4%B1, http://ansiklopedi.turkcebilgi.com/Türk_bayrağı ve
http://tr.wikipedia.org/wiki/Türkiye_bayrağı


Cumhurbaşkanı
T.C. 11. Cumhurbaşkani Abdullah Gül: 28 Ağustos 2007 -

Genel Bilgiler

Yüzölçümü:
İzdüşüm alanı (harita üzerinde) 783,562, km² gerçek alanı 814.578 km². Dünya yüzeyinin %1,3'ünü kaplar, en geniş 37. ülkedir. Avrupa'da Rusya'dan sonra 2. sırada yer alır.

Nüfus: 71.517.100

Nüfus yoğunluğu: 92 kişi km2

Coğrafi Konumu:
Türkiye Cumhuriyeti Kuzey yarımkürede eski dünya karaları denilen, Avrupa ve Asya kıtalarının kesişme noktasında bulunmaktadır. Ülke topraklarının bir bölümü Anadolu yarımadasında, bir bölümü ise Balkan yarımadası’nın uzantısı olan Trakya’da bulunur. Ülkenin üç yanı Akdeniz, Karadeniz ve bu iki denizi birbirine bağlayan Boğazlar, Marmara denizi ile Ege denizi ile çevrilidir. Batıdan Yunanistan, Bulgaristan, doğudan Azerbaycan ( Nahçıvan Özerk bölgesi), Gürcistan, Ermenistan, İran güneyden ise Irak ve Suriye ile komşu bulunmaktadır. Ülkenin üç tarafının denizler ile çevrili olması Türkiye’de çok farklı iklimlerin yaşanmasına sebep olmaktadır. Bu farklılıklar Türkiye coğrafyası dünya’da çok az ülkede görülebilen çok çeşitli iklimlere özgü sebze ve meyvenin yetişmesine müsait bir yapıya sahip olmasını sağlamıştır. Bu açıdan Türkiye bir çok doğal güzelliği ve doğanın ona tanıdığı imkanlara sahip olan şanslı bir ülkedir. Mevsim farklılıkları ve bunun yaşanabilir bir ortam sunması bu coğrafyanın tarih öncesinden günümüze kadar bir çok medeniyetin kurulmasına zemin sağlamıştır. Bu yanı ile bir kısmı yer üstünde bir kısmı ise hala açılmayı bekleyen bir çok tarihi yerleşim yerlerinin ve onların ürettiği sanat eserlerinin yoğun bulunması dünyanın bir çok ülkesinden insanların Türkiye’ye turist olarak gelmesini sağlamaktadır. Ayrıca yer altında gerek işletilen gerek ise işletilmeyi bekleyen dünyada çok az bulunan bir çok mineral ve madenleri topraklarında barındırmaktadır.

Yönetim Biçimi:
Parlamenter demokrasi ile yönetilen Türkiye cumhuriyeti, üniter bir yapıya sahiptir. İdari yapı 7 bölge dağılmış olup toplam il sayısı 81’dir.

Ülkenin kısa kuruluş tarihi:
Çağdaş Türkiye, Osmanlı devleti’nin I. Dünya savaşı sonunda yıkılmasından sonra, Osmanlının Türk nüfus çoğunluğuna sahip toprakları üzerinde bir dizi yapılan özgürlük mücadelelerinin sonucunda kurulmuştur. 1923 yılında cumhuriyeti kuran Mustafa Kemal ATATÜRK çağdaş Türkiye cumhuriyetinin kurucusu olarak kabul edilir.

Türkiye’nin üye olduğu örgütlerden bazıları:
Birleşmiş Milletler, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü, Avrupa Konseyi, İslam Konferansı Örgütü, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü, Dünya Ticaret Örgütü, Ekonomik İşbirliği Örgütü, Dünya Ticaret Örgütü Türkiye’nin sadece üye olduğu birkaç uluslar arası örgütten bazılarıdır. Bunun dışında 03.Ekim.2005 tarihinden itibaren Avrupa Birliği tam üyelik müzakereleri yürütülmektedir.Türkiye’nin TBD’ye sağlayacağı yararlar
Türkiye cumhuriyeti bulunduğu jeopolitik konumu nedeni ile Türk dünyasının en batısında bulunan bir Türk devletidir. Bu sebeple tarihi olarak ve günümüzde Avrupa ile temasın getirdiği bir çok yenilik ve teknolojiyi bünyesinde barındırmaktadır. Genç nüfusu yüksek, dünya üzerinde Türkçe konuşan nüfusu en yüksek ülkedir. Bu Türkçe’nin bir dünya dili olması hususunda büyük önem içermektedir. Türk halkının Türk kültürü ve tarihi beraberliği hususunda bilgi sahibi olmasının getirdiği avantaj arzu edilen Türk birliği oluşumunun daha çabuk gelişmesini sağlayacaktır. Türk halkının serbest ekonomi piyasası üzerine olan uzun deneyimleri - atılımcı yapıları Azerbaycan ve Orta Asya Türk cumhuriyetleri için örnek olacak, o cumhuriyetlerde yaşayan soydaşlarımızın da ticari bilgi ve algısı genişleyecektir. Türkiye ile Türk cumhuriyetleri arasında alınacak bir serbest dolaşım kararı gerek Türkiye vatandaşlarının gerek ise sermayesinin daha rahat bir şekilde o coğrafyalara akışını sağlayacaktır. Bu yolla hem Türkiye Türklüğünün bütün Türkleri kucaklayan tek millet algısı bölgede iyice yerleşeceği gibi, ortak değerlerimiz daha net bir şekilde görülecek, her sene ata topraklarını ( Türkistan ) görmeye gelecek milyonlarca Türkiyeli turist sayesinde o coğrafyaya milyonlarca dolar akacaktır. Kurulacak birliktelik sayesinde ticari sahada yapılacak işbirlikleri aratacak böylelikle Türk dünyasında gelir seviyesi yukselecektir hem de dış ticaret faaliyetleri genişleyecektir. Gerçekleştirilmesi planlanan TBD kapsamında askeri bir işbirliğine dönüştürülmesi durumunda hali hazırda dünyanın en büyük ordularından biri olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin bu oluşumda diğer Türk devletlerine gerek eğitim, gerek ise teknoloji olarak vereceği destek ile Türk Birleşik Devletlerinin askeri açıdan dünyada bir süper güç olması kaçınılmazdır. Türkiye mevcut durumda sahip olduğu iletişim teknolojilerinde ki bilgisini bütün Türk dünyası ile paylaşacak Türk devletlerinin kendi içlerinde ve dünya ile iletişimleri en üst seviyeye çıkacaktır. Günümüzde Türkiye görüntülü ve basılı yayın, medya açısından dünyanın sayılı ülkelerinden biri bulunmakta olup yüzlerce ulusal – yerel tv ve radyo sürekli yayın yapmakta, günlük onlarca gazete basılmaktadır. Türkiye’nin bu bilgisinin Türk dünyası ile birlikteliği ve paylaşımı Türk dünyasını çok ileri bir düzeye taşıyacaktır. Türkiye cumhuriyetinin Türkçe olarak bastığı ve hali hazırda dünyanın en geniş Türkçe arşiv ve kütüphanelerine sahip olması oluşacak bir Türk Birliği ile ortak kullanıma açılacak böylelikle Türk devletlerinin de şu zamana kadar ancak bir başka dil vasıtasıyla ( Rusça ) ulaştıkları kaynaklara öz dillerinde ulaşmanın imkanına kavuşacaklardır. Türkiye’nin etrafı denizlerle çevrili bir jeopolitik konumda olmasının getirdiği avantaj sayesinde Türk devletleri açık denizlere çıkabilecek bir çok kapıya, limana sahip olacaklardır. Bu sayede deniz yolu ile yapılacak ve onun Orta Asya’ya nakliyesi hususunda maliyetler düşecek, Türkiye’nin lojistik hususunda uzman olan bir çok şirketi ticari faaliyetlerin ve birlikteliğin gerçekleştiği Türkistan coğrafyasına yönelik variş noktaları geliştireceklerdir. Türk Devletler Birliğinin gerçekleşmesi ile sömürge dili olup onlarca yıl Türk cumhuriyetlerini kendilerine bağlamak için kullandıkları Rusça’nın yerine ortak iletişim dili olarak gelistirilecek ortak Türkçe ile yeniden milli ve kültürel değerlere dönülecek, bir millet olmanın bilincine ulaşılacaktır. Türkiye gibi gerek nüfus gerek ise askeri, ekonomik gücü ile büyük bir ülkenin Türk devletleri ile bir birlikteliğe gitmesi onlara komşu olup, onlara üzerinde yayılmacı emeller besleyen başka ülkeler için caydırıcı olacaktır. Türk cumhuriyetlerinin sahip olduğu yer altı ve üstü kaynaklar Türk girişimciler veya birleşik devletin kendi imkanları ile işlenecek ve Türkiye’nin coğrafi imkanlarının getirdiği avantaj sayesinde yurt dışına satılarak ekonomik girdiye dönüştürülecektir.


TDB’nin Türkiye’ye sağlayacağı yararlar
Türkiye için en önemli faydası girmeyi arzuladığımız ama her yönden istismara yönelik ve sadece talep eden bir birliktelik yerine dili, tarihi, kültürü ve çoğu ile dini değerlerimizin ortak olduğu bir kardeş birliğe dahil olmanın vereceği güven duygusu olacaktır. Böyle bir birlik sayesinde Türkiye’nin milli bir menfaati hususunda adım atacak olsa karşılaşma riski ile karşı karşıya kaldığı ambargolardan kurtulacaktır. Bunun dışında Türkiye cumhuriyetinde bulunmayan veya az çıkan petrol - doğal gaz birlik üyesi Türk cumhuriyetlerinden uygun fiyatlar ile temin edilecektir. Birlik üyesi ülkeden alınan bu türevler mevcutta, dış piyasadan temin edilirken çekilen fiyat artması veya yetmemesi gibi bahaneler ile Türkiye’yi sıkıntıya sokan etmenlerde de kurtulunmuş olunacaktır. Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu bir çok akademisyen, bilim adamı ve teknik insan ihtiyacını Türk coğrafyasından karşılama imkanı bulabilecektir. Özellikle uzay ve nükleer sahada yetişmiş Türk devletlerinde ki bilim adamlarından Türkiye’nin daha iyi istifade etmesinin imkanı oluşacaktır. Belli sahalarda teknik donanıma sahip Türk devletlerinden istifade edilmesinin yolları açılacaktır. TBD kapsamında gerçekleşecek gerek bireysel gerer ise ortak yatırımlar sayesinde Türkiye’de ki istihdam fazlası ortadan kalkacak, herkese iş imkanı doğacaktır. Özellikle Türk cumhuriyetlerinde ki sektörel gelişmişlik ve çeşitliliğin çok fazla olmadığı düşünülürse onların mevcut açığını öncelikle Türkiye’nin karşılaması, ülke ekonomisi içinde ki duraganlığa hareket ivmesi kazandırıcağından iç piyasada bir canlılığa sebep olacağı kaçınılmazdır.

Sonuç
Belki iki başlığa da onlarca madde daha sıralanabilir. Fakat başlıklar dikkatle irdelenirse, belirtilmiş olan yararların kurulacak ve ortağı olunan Türk devletlerinin paylaşımına açık olacağı görülecektir. Böyle bir birlik belki dünyada daha mevcut değildir. Çünkü daha önce de belirtildiği gibi bu birlik ne ABD üyeleri gibi milletsizler birliği ile bir araya gelmiş eyaletler topluluğu olacak, ne hepsi birinden farklı dil ve kültüre sahip Avrupa Birliği gibi bir yapı nede Arap birliği gibi dili, kültürü aynı ama siyasal rekabet ve kin yüzünden arasıra birbirleri ile savaşın eşiğine gelen, sömürgecilerin oyuncağı olan bir oluşum olacaktır. Bu aralarında hiçbir husumet bulunmayan, dini, dili, kültürü, edebiyatı, efsaneleri ve tarihi bir milletin mensuplarının kuracağı bir birlik olacaktır. Kendi içinde çatışmasız ve istikrarlı, güçlü bir birlik sadece biz Türklerin değil aynı zamanda dünyada huzuru ve istikrarı arzulayan her ülkenin beklentisi ve dileğidir.

1 yorum:

  1. BİRİLERİNİN BUNU DÜŞÜNDÜÜNÜ BİLMEK BENİ MUTLU EDİYOR KANIMIZIN SON DAMLSINA KADAR VATAN SAĞOLSUN...

    YanıtlaSil